Beth yw'r driniaeth orau ar gyfer rheoli plâu o dan y ddaear ar gnydau llysiau?

Mae pryfed tanddaearol yn brif blâu mewn caeau llysiau.Oherwydd eu bod yn gwneud difrod o dan y ddaear, gallant guddio'n dda a'u gwneud yn anodd eu rheoli.Y prif blâu tanddaearol yw cynrhon, nematodau, pryfed genwair, cricediaid tyrchod daear a chynrhon gwraidd.Byddant nid yn unig yn bwyta gwreiddiau, yn effeithio ar dyfiant llysiau, ond hyd yn oed yn achosi eginblanhigion marw, torri cribau, a chlefydau a gludir gan bridd fel pydredd gwreiddiau.

Adnabod Plâu Tanddaearol

1,Grub

Gall lindys achosi clorosis a gwywo llysiau, ardaloedd mawr o alopecia areata, a hyd yn oed farwolaeth llysiau.Mae gan oedolion cynrhoniaid animeiddiad crog a ffototaxis, ac mae ganddynt dueddiad cryf i olau du, ac mae ganddynt dueddiad cryf i wrtaith gwaelodol anaeddfed.

2,Llyngyr nodwydd

Gall achosi i hadau, cloron a gwreiddiau ffurfio tyllau, gan achosi i lysiau sychu a marw.

图片1

3, Cynrhon gwraidd

Mae pryfed llawndwf yn hoffi bwyta neithdar a difetha, ac maent yn aml yn dodwy wyau ar dail.Pan roddir tail heb ei gompostio a gwrtaith cacennau wedi'i eplesu'n wael yn y cae, mae cynrhon gwraidd yn aml yn digwydd o ddifrif.

4, llyngyr

Mae gan lyngyr llawndwf ffototaxis a chemotaxis, ac maent yn hoffi bwyta sylweddau sur, melys a aromatig eraill.Y cyfnod gorau o atal a rheoli llyngyr yw cyn y drydedd oes, sydd ag ymwrthedd isel i gyffuriau ac sy'n hawdd ei reoli.

图片2

5, criced tyrchod daear

O ganlyniad, mae gwreiddiau a choesynnau llysiau yn cael eu torri i ffwrdd, gan achosi i faint y llysiau leihau a hyd yn oed farw.Mae gan gricedi tyrchod daear ffototaxis cryf, yn enwedig mewn tymheredd uchel, lleithder uchel, a sultry.

图片4

Atala Thriniaeth

Yn y gorffennol, defnyddiwyd fforad a chlorpyrifos yn bennaf i reoli plâu o dan y ddaear mewn caeau cnydau llysiau fel winwns a chennin.Gan fod fforad, clorpyrifos a phlaladdwyr uchel a gwenwynig eraill yn cael eu gwahardd rhag cael eu defnyddio mewn cnydau fel llysiau, mae'n arbennig o bwysig dewis asiantau a fformiwlâu effeithiol, cost-effeithiol a hawdd eu defnyddio.Yn ôl y prawf cyffuriau a nodweddion y plaladdwyr, gellir defnyddio'r plaladdwyr canlynol i reoli'r plâu tanddaearol mewn caeau cnydau llysiau.

 

Triniaeth:

1. Clothianidin1.5%+ Cyfluthrin0.5% Granule

Gwnewch gais wrth hau, gan gymysgu plaladdwyr 5-7kgs â 100kgs o bridd.

2. Clothianidin0.5%+ Bifenthrin 0.5% Granule

Gwnewch gais wrth hau, gan gymysgu plaladdwyr 11-13kgs â 100kgs o bridd.


Amser post: Medi-23-2022

Cais am Wybodaeth Cysylltwch â ni