Sut i ddefnyddio clorfenapyr

sut i ddefnyddio clorfenapyr
1. Nodweddion clorfenapyr
(1) Mae gan clorfenapyr sbectrwm eang o bryfladdwyr ac ystod eang o gymwysiadau.Gellir ei ddefnyddio i reoli sawl math o blâu fel Lepidoptera a Homoptera ar lysiau, coed ffrwythau, a chnydau maes, fel gwyfyn cefn diemwnt, mwydyn bresych, llyngyr betys, a twill.Mae llawer o blâu llysiau fel gwyfyn noctuid, yn enwedig effaith rheoli plâu lepidoptran ar oedolion yn dda iawn
(2) Mae gan glorfenapyr wenwyn stumog ac effeithiau lladd cyswllt ar blâu.Mae ganddo athreiddedd cryf ar ddail ac mae ganddo effaith systemig benodol.Mae ganddo nodweddion sbectrwm pryfleiddiad eang, effaith rheoli uchel, effaith hirhoedlog a diogelwch.Mae'r cyflymder pryfleiddiad yn gyflym, mae'r treiddiad yn gryf, ac mae'r pryfleiddiad yn gymharol drylwyr.
(3) Mae clorfenapyr yn cael effaith reoli uchel yn erbyn plâu sy'n gwrthsefyll, yn enwedig ar gyfer plâu a gwiddon sy'n gwrthsefyll plaladdwyr fel organoffosfforws, carbamate, a pyrethroidau.

2. Rhagofalon ar gyfer defnydd
Mae cnydau fel watermelon, zucchini, gourd chwerw, muskmelon, cantaloupe, cicaion cwyr, pwmpen, cicaion crog, loofah a chnydau eraill yn sensitif i clorfenapyr, ac yn dueddol o gael problemau ffytotocsig ar ôl eu defnyddio.
Defnyddir cnydau cruciferous (bresych, radish, rêp a chnydau eraill) cyn 10 dail, sy'n dueddol o ffytowenwyndra, peidiwch â defnyddio.
Peidiwch â defnyddio meddyginiaeth ar dymheredd uchel, cyfnod blodeuo, a chyfnod eginblanhigion, mae hefyd yn hawdd achosi ffytowenwyndra.
Pan fydd clorfenapyr yn cynhyrchu ffytotoxicity, fel arfer mae'n ffytowenwyndra acíwt (bydd symptomau ffytotocsigedd yn ymddangos o fewn 24 awr ar ôl chwistrellu).Os bydd ffytowenwyndra'n digwydd, mae angen defnyddio gwrtaith ffoliar brassinolide + asid amino mewn pryd i'w liniaru.
3. Cyfansawdd clorfenapyr
(1) Cyfansoddyn clorfenapyr + emamectin
Ar ôl y cyfuniad o clorfenapyr ac emamectin, mae ganddo sbectrwm eang o bryfladdwyr, a gall reoli thrips, chwilod drewdod, chwilod chwain, pryfed cop coch, llyngyr y galon, tyllwyr ŷd, lindys bresych a phlâu eraill ar lysiau, caeau, coed ffrwythau a chnydau eraill. .
Ar ben hynny, ar ôl cymysgu clorfenapyr ac emamectin, mae cyfnod parhaol y feddyginiaeth yn hir, sy'n fuddiol i leihau amlder defnyddio'r medicament a lleihau cost defnydd ffermwyr.
(2) Cymysgu clorfenapyr + indoxacarb
Ar ôl cymysgu clorfenapyr a indoxacarb, gall nid yn unig ladd y plâu yn gyflym (bydd y plâu yn rhoi'r gorau i fwyta yn syth ar ôl cysylltu â'r plaladdwr, a bydd y plâu yn marw o fewn 3-4 diwrnod), ond hefyd yn cynnal yr effeithiolrwydd am amser hir, sef hefyd yn fwy addas ar gyfer cnydau.Diogelwch.
Gellir defnyddio'r cymysgedd o clorfenapyr a indoxacarb i reoli plâu lepidopteraidd, megis bollworm cotwm, lindysyn bresych o gnydau croeshoelio, gwyfyn diamondback, armworm betys, ac ati, yn enwedig y gwrthwynebiad i gwyfyn noctuid yn rhyfeddol.


Amser postio: Mehefin-27-2022

Cais am Wybodaeth Cysylltwch â ni